workNsite: dé lijn naar een innovatieve arbeidsorganisatie

Uw markt is voortdurend in beweging: flexibilisering, globalisering, nieuwe technologieën, vervaging van grenzen in uw keten en veranderend aankoopgedrag en wensen van uw klanten. Om snel in te kunnen spelen op deze wisselende klanten- of marktwensen, is een optimale arbeidsorganisatie nodig die uw organisatie het innovatieve vermogen geeft om hierop direct en flexibel te kunnen reageren.

workNsite is gericht op het regelen van alle facetten rondom uw personele bezetting zodat u kunt doen waar u goed in bent: groeien en de toekomst van uw bedrijf veiligstellen. Met workNsite krijgt u maatwerk om het meest effectieve rendement te halen uit uw personele organisatie en beter te kunnen anticiperen op Kritieke Prestatie Indicatoren. workNsite is uw verbindingslijn tussen vandaag en morgen, tussen waar u nu staat en waar u naartoe wilt!

Wat is workNsite?

workNsite is het waardeconcept waarmee Flexpoint in huis – on site – bij opdrachtgevers vraagstukken regelt rondom personele bezetting zodat u kunt doen waar u goed in bent: het ontwikkelen, produceren, distribueren en verkopen van uw producten of diensten. De naam workNsite zegt het al: u focust op uw product, Flexpoint regelt de rest. workNsite beperkt zich niet alleen tot de flex-factor. Ook werving & selectie voor permanente functies, planning, managed services, HR advies en training & opleiding maken deel uit van dit waardeconcept. Flexpoint streeft ernaar om vanuit haar kernwaarde relatiegerichtheid voor de opdrachtgever een duidelijk waarneembare impact op de effectiviteit van zijn organisatie te realiseren.

Waarom workNsite?

Met workNsite maakt u uw organisatie flexibeler, competitiever en dus succesvoller:

 1. Duurzame inzetbaarheid van mensen
 2. Procesoptimalisatie
 3. Verhoging arbeidsproductiviteit

De voordelen van workNsite

Verhoogt uw concurrentiekracht doordat u nog flexibeler kunt reageren op ontwikkelingen in uw markt en orderportefeuille
 1. Structurele oplossing voor uw flexibele vraag naar arbeidskrachten
 2. Verhoogt de productiviteit per uitzendkracht doordat we werken met een speciaal voor u opgebouwde pool van ervaren uitzendkrachten
 3. Biedt u gemak en tijdsbesparing
 4. Gericht op het voorkomen van verstoringen in dagelijkse werkzaamheden
 5. Is gebaseerd op resultaatverplichting in plaats van inspanningsverplichting
 6. Garandeert hoge leverbetrouwbaarheid
 7. Geeft overzichtelijk inzicht in managementinformatie op basis van KPI’s
 8. Geeft op voorhand inzichtelijke tariefstellingen en besparingen
 9. Maakt gebruik van een implementatieproces volgens het ARBEID-proces
 10. Is binnen 35 werkdagen on site operationeel
 11. Is d.m.v. On Site Services verankerd in de totale Flexpoint organisatie
 12. Eén aanspreekpunt voor alle Flexpoint diensten
 13. Accountspecialist met gedegen kennis en ervaring voor alle operationele vragen

Hoe werkt workNsite?

De vier hoofdlijnen van workNsite:

 1. Werkplek on site

  Flexpoint On Site Services specialisten werken gefocust voor uw onderneming en zijn ook in uw pand gevestigd. Zij zorgen ervoor dat uw productieproces onder alle omstandigheden optimaal door kan draaien en zij nemen alles rondom de werving, inzet, begeleiding en planning van personeel uit handen zodat u zich maximaal kunt focussen op uw kernproces

 2. RISK (Rendement, Implementatie, Service, Kennis & Ervaring) TEAM

  Elke opdrachtgever krijgt de beschikking over een eigen accountteam. Dit team bestaat uit Flexpoint medewerkers die op 3 niveaus (operationeel, tactisch, strategisch) als uw gesprekspartner fungeren. Het team bestaat minimaal uit een accountspecialist, business unit manager en algemeen directeur en kan naar wens aangevuld worden met interne en/of externe specialisten.

 3. Communicatie

  De communicatie tussen u en het RISK team is vastgelegd in een communicatiematrix. Deze matrix vormt het raamwerk waarbinnen de communicatie op verschillende niveaus transparant wordt opgebouwd en waarbij extra aandacht wordt besteed aan de operationele communicatie.

 4. Managementinformatie

  In een heldere SLA (Service Level Agreement) definiëren wij kwalitatief en kwantitatief uw kritieke prestatie indicatoren (KPI’s). Zo geven wij u inzicht in onder andere omzet, levertijden & garanties, productiviteit, verloop, ziekteverzuim etc. Op basis van de KPI’s ontvangt u periodiek managementinformatie op maat. U kunt hierbij denken aan informatie over arbeidsprocesverbetering, kostenbesparing en productiviteitsverbetering.

De uitvoering van workNsite ligt in de handen van de On Site Services specialisten van Flexpoint. Op wens kan workNsite aangevuld worden met andere waarde concepten, waaronder workNplan, workNtrain en workNtalent.

Handboek The Line

De praktische vertaling van workNsite voor uw organisatie wordt vastgelegd in het handboek The Line. Dit handboek geeft u praktisch inzicht hoe Flexpoint uw in-huis processen – lijnen – afstemt op uw specifieke arbeidsbehoeften en wat u van Flexpoint mag verwachten. The Line verbindt alle HR uitdagingen en risico’s waar grootschalige organisaties in de Industrie en Logistiek mee te maken hebben: flexibiliteit, behoud, productiviteit en efficiëntie van personeel. Kortom, The Line is een praktisch naslagwerk waarmee u beter grip krijgt op RISK – Rendement, Implementatie, Service, Kennis & Ervaring, de vier pijlers die het fundament van workNsite vormen. Verder geeft het handboek u ook concreet inzicht in het inrichten van de Flexpoint werkplek on site, op uw locatie en hoe de communicatie en het opstellen van managementinformatie transparant en helder wordt georganiseerd.

Handboek The Line

Voor wie is workNsite?

workNsite is interessant als flexibilisering van uw personeelsbestand een strategische keuze is en een grote flexschil noodzakelijk is voor het optimaal uitvoeren van uw dagelijkse business. Ons concept heeft bewezen dat het kostenbesparend werkt en zorgt voor een maximale performance van uw personele organisatie. workNsite is voor grootschalige organisaties in de Industrie en Logistiek

Contact

Zet met workNsite in op een optimale arbeidsorganisatie die een snelle aanpassing aan wisselende klanten- of marktwensen mogelijk maakt! Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Wilt u onze gratis workNsite brochure ontvangen?
Werkt u momenteel met uitzendkrachten?

Meer weten over Flexpoint?

Door te focussen op waardecreatie helpt workNsite van Flexpoint in huis – on site – met het regelen van vraagstukken rondom personele bezetting zodat u zich kuntrichten op uw kernproces. De naam workNsite zegt het al: u focust op uw product, Flexpoint regelt de rest

Kort en krachtig is het onze missie om dé partner te zijn voor realisatie en behoud van werk door diensten te verlenen die constant de verwachtingen van onze partners overtreffen.

Website Flexpoint

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

U heeft op deze website kunnen lezen over workNsite. Meld u nu aan voor onze nieuwsmail en blijf op de hoogte van specifieke ontwikkelingen waarmee u uw bedrijf verder helpt.